ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Γενικά

Ο Σπανός Κωνσταντίνος  είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου («Domain Name») www.marigoshop.gr (εφ’ εξής «ο Ιστότοπος»). O Iστότοπος είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (e-shop) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση του Σπανού Κωνσταντίνου και προσφέρει μεγάλη ποικιλία, άριστη ποιότητα και εξαιρετική εξυπηρέτηση στον χώρο του λιανικού εμπορίου καλσόν και εσωρούχων (εφ’ εξής «Marigo»). 

Επωνυμία: Marigo Δ/νση Έδρας: Παναγούλη Αλεξάνδρου 4, Δήμος Νάουσας ΑΦΜ: 117208795 ΔΟΥ Βέροιας  

Η χρήση του Iστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφ’ εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης/χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του Ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Εφόσον ο επισκέπτης προβαίνει σε χρήση του Ιστότοπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του Ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι χρήστες του Ιστότοπου μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό κατόπιν εγγραφής τους στην ιστοσελίδα www.marigoshop.gr. To Marigo δικαιούται αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (όπως ενδεικτικά λόγω παράνομης/καταχρηστικής συμπεριφοράς ή παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων) να αρνηθεί το αίτημα για παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών ή για την διενέργεια συναλλαγών με το κατάστημα. 

1. Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στον Ιστότοπο είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης καλείται να κάνει χρήση του μοναδικού συνδυασμού διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και κατόπιν να επαληθεύσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέσω συνδέσμου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Ο πελάτης ενεργοποιεί με αυτό τον τρόπο τον λογαριασμό του και έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Μπορεί να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. 
  • Μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Εφόσον έχει αποκτήσει λογαριασμό στον Ιστότοπο, μπορεί να δει παλιές παραγγελίες του.
  • Εφόσον έχει αποκτήσει λογαριασμό στον Ιστότοπο, δεν χρειάζεται να συμπληρώνει εκ νέου για κάθε παραγγελία τα στοιχεία του λογαριασμού του (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) διότι υπάρχουν αποθηκευμένα στον λογαριασμό του. Μπορεί, ωστόσο, να τα τροποποιεί ανά πάσα στιγμή. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στο Marigo και ο Ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στις δικές του δηλώσεις αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το Marigo. 

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, το Marigo τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, δηλαδή για την διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί του και για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του, καθώς και για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή. 

2. Προϊόντα & Υπηρεσίες  

Το Marigo διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στον Ιστότοπο του και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή του πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών, όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

Το Marigo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων, τα οποία πωλούνται μέσω του Ιστοτόπου του. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων.

3. Όροι Παραγγελίας

Οι παραγγελίες μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Marigo στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marigoshop.gr και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marigo.gr.

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, ο πελάτης συμφωνεί ότι αγοράζει ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του κάθε πελάτη και τη διευκόλυνση των μελλοντικών του αγορών κατά την πρώτη παραγγελία ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό στο www.marigoshop.gr συμπληρώνοντας τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Μπορεί, όμως, να υποβάλλει την παραγγελία του και ως μη ταυτοποιημένος χρήστης, χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφεί.

Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας, και ειδικότερα θα αφορούν τα εξής βήματα:

  1. Επιβεβαίωση παραγγελίας
  2. Διεκπεραίωση παραγγελίας
  3. Εκκρεμότητες παραγγελίας (σε περίπτωση που κάποιο/α από τα προϊόντα της παραγγελίας δεν συλλέχθηκε και έχει μείνει ως εκκρεμότητα)
  4. Ακυρωμένη (σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους).

Οι ανωτέρω ειδοποιήσεις αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του κάθε πελάτη.  Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πρέπει να μπορούν να φτάσουν σε κάθε πελάτη και να διατηρηθούν καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής του με το Marigo. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν έχει λάβει τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οφείλει να επικοινωνήσει με το κατάστημα μέσω e-mail στο info@marigo.gr ή στα τηλ. 2332027999 και 6945372288.

4. Όροι Πώλησης

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop του Marigo, έχει ο πελάτης εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Το Marigo επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών, που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. 

Το Marigo έχει απέναντι στον κάθε πελάτη όλες τις υποχρεώσεις από την σύμβαση πώλησης που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση  ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, να ζητήσει την μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον ίδιο τον πελάτη ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρία που έχει κατασκευάσει τον παρόντα Ιστότοπο), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, λογότυπα κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Marigo και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή κινητό τηλέφωνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς, δηλαδή, να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το Marigo σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων του διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτό ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση του παρόντος Ιστότοπου. Υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου. O χρήστης υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Marigo από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. 

Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία (επικοινωνίας, πληρωμής και παράδοσης) κατά τη χρήση του Ιστότοπου και κατά την διαδικασία της εγγραφής του. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον. Περαιτέρω, ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) και να ενημερώνει άμεσα το Marigo μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marigo.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του εγγεγραμμένου χρήστη, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή. Ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει, τέλος, να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session). 

7. Ασφάλεια

Κατά την εκτέλεση συναλλαγής μέσω του e-shop του Marigo, τα στοιχεία των πιστωτικών κρατών δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα του καταστήματος. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω πλατφόρμας ασφαλών και εύκολων ηλεκτρονικών πληρωμών.

8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ο Ιστότοπος του Marigo παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή την επιλογή «μου αρέσει» («like») στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter και στο Youtube. Η επιλογή αυτή μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στους λογαριασμούς του κάθε χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα. Το Marigo δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων ούτε στα προφίλ των χρηστών σε αυτά. Ωστόσο, συνιστά ο κάθε χρήστης να διαβάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή που διατίθεται στον Ιστότοπο του Marigo, ώστε να ενημερωθεί καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Το Marigo δεν ευθύνεται για τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους των χρηστών των επιλογών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

9. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το Marigo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστότοπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. 

Το Marigo, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από τον Ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το Marigo.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μια ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη του Ιστότοπου. Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων στον Ιστότοπο έχει αποκλειστικά το χαρακτήρα πρόσκλησης/πρότασης προς τους χρήστες για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης. Το Marigo ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του Ιστότοπου.

10. «Δεσμοί» (links) προς άλλους Ιστότοπους

Η διασύνδεση του Ιστότοπου με άλλους (ιστότοπους) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει το Marigo. Το Marigo δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφωνίας/διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την www.marigoshop.gr ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του καταστήματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@marigo.gr